sh undervisning
Referencer

“Christels enneagram undervisning bærer præg af et stort personligt engagement, der kombineret med hendes meget omfattende viden, har en stor afsmittede effekt, der gør det nemt, selv med begrænset tid at få et stort udbytte, der straks kan implementeres til en bedre kommunikation blandt kollegaer.”
Henrik Wassard – Project Manager, FLSmidth

 

“Jeg har lært Christel at kende som en særdeles kompetent underviser på min Enneagram Practitioner og Enneagram Master uddannelse. Hun har en helt unik evne til at nå ud til og ”connecte” med hver enkelt kursist. Hun mærker i den grad hver enkelt og formår at skabe forbindelse til dem. Noget der går langt dybere end blot øjenkontakten – hun går dybt ind og rører andre og efterlader et stærkt indtryk – en form for 1:1 relation med hver enkelt kursist.
Jeg kan hermed varmt anbefale Christel som underviser/formidler.”
Marianne Terkildsen – Omsorgsmedhjælper, Blomsterhusene

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er en model der beskriver 9 forskellige psykologiske personlighedsmønstre og disses tankemønstre, handlemåder, styrker og udviklingsområder. Modellen beskriver samtidig hvordan mønstret kommer anderledes til udtryk under henholdsvis stress/pres og i overskud.

Enneagrammet handler ikke om at sætte mennesker i kasser, men om at blive opmærksom på hvor stor forskel der er på den måde mennesker oplever og ser verden på. Der er ikke nogen typer der er bedre end andre, men vi kan bruge mønstrets styrker mere eller mindre konstruktivt.

Enneagrammet er således et effektivt værktøj, fordi det giver dig, dit team og dine øvrige relationer mulighed for at blive bevidste om jeres dybereliggende motivation og de mønstre, som både er bevidste og ubevidste. Når I bliver bevidst om disse mønstre, åbner det for endnu bedre dialog, styrker samarbejdet og øger forståelsen.

 

Hvad kan du bruge det til?

Enneagrammet kan både bruges til dit eget arbejde med dig selv og med andre. Det giver indsigt i dine egne og andre menneskers styrker og udviklingsområder, derfor bruges Enneagrammet bl.a. til:

 • Lederudvikling – bliv bevidst om din ledelsesstil samt hvordan medarbejdere motiveres forskelligt
 • Teambuilding – En underholdende dag for teamet med indsigt i de 9 mønstre
 • Samarbejde og relationer – øge bevidstheden om forskelligheden i teamet og hvordan det kan bruges til at styrke samarbejdet
 • Konflikthåndtering – viden om mønstrenes konflikthåndteringsstil samt værktøjer til at udnytte ressourcerne i teamet bedst muligt
 • Forbedre kommunikationen – når vi forstår vores samtale partners perspektiv kan vi bedre målrette kommunikationen og forståelsen for hinanden
 • Som coaching værktøj – med Enneagrammet kommer vi bagom problematikken i stedet for blot at symptom behandle
 • Menneskeforståelse – indblik i hvor forskelligt de 9 mønster oplever virkeligheden og hvad der skaber misforståelser når vi kun ser verden fra vores eget perspektiv
 • Personlig udvikling – dyb indsigt i både blinde og skjulte sider i dig selv samt værktøjer til at håndtere udfordringer i dit liv og skabe bedre balance og forståelse for dig selv og andre.

 

Hvad får du ud af det?

 • Indblik i hvordan de forskellige personlighedstyper bidrager til samarbejdet, således at hele teamet eller afdelingen kan nå de fælles mål
 • Indsigt i egne stærke og svage sider
 • Større indsigt i hvad der motiverer den enkelte medarbejder/kollega
 • Forståelse for hvad der ligger til grund for, at vi er og reagerer forskelligt som mennesker
 • Redskaber til at skabe en bedre dialog
 • Styrker udbytte og effektivitet af møder og samarbejde
 • Bevidsthed om hvilke ledelsesstile, der virker på de enkelte typer

 

Ønsker du et kursus eller en uddannelse inden for Enneagrammet?

Jeg driver og ejer også et kursuscenter som tilbyder kurser og uddannelser inden for Enneagrammet.

Enneagram Practitioner

Enneagram Kurser

 

  Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld nyhedsbrev

Få inspiration og gratis tips om kropssprog

* Dine oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt
×