De 9 typer på job

 Enneagrammet er et effektivt og indsigtsgivende typologi-værktøj, der beskriver ni tilbøjeligheder i den menneskelige natur. Det giver dig, dit team og dine relationer, mulighed for at blive bevidste om jeres dybereliggende motiver og de mønstre – både de konstruktive og de hæmmende.

Når vi bliver bevidst om disse mønstre, åbner det op for endnu bedre dialog på arbejdspladsen. Det styrker samarbejdet og øger forståelsen for hinanden og for os selv. Her under finder du en kort beskrivelse af de 9 typer på arbejdspladsen. Du kan også læse en uddybende og mere generel beskrivelse af typerne her.

TYPE 1: DET GODE MENNESKE

1ere er pligtopfyldende, pålidelige og ofte hårdtarbejdende mennesker med meget høj arbejdsmoral. De har fokus på regler og retningslinjer, på hvad der er rigtigt og forkert, og er derfor også gode til at finde fejl, lave retningslinjer og sikre orden. Det er vigtigt for dem at alle følger koncepter, aftaler og regler og at opgaver bliver løst korrekt.

De arbejder struktureret og trives bedst med faste og tydelige rammer. De er kvalitetsbevidste menneske og vil gerne fremstå kompetente og som et godt eksempel for deres kollegaer. De er veldisciplinerede og sætter pris på ordentlighed, både hos sig selv og andre.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 1ERE
Når du arbejder sammen med en 1er er vigtigt at du påtager dig din del af ansvaret, ellers ryger tilliden og respekten og det ender med, at de gør det hele selv. Det kan være svært for dem at overlade ansvaret til andre, da de ofte har erfaret at andre ”sjusker” og ikke lever op til deres standarder.

Hvis du er leder for en 1er, så vær opmærksom på, at de har behov for klare retningslinjer og kan blive irriterede, hvis der bliver lavet om på dem, hvis ikke det er aftalt på forhånd. Vær tydelig og konkret i dine udmeldinger – er du det arbejder de meget selvstændigt og ihærdigt. De kan sagtens være uenige, men har respekt for autoritet, især hvis du selv leverer en høj standard.

GIV 1EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Undgå “filosofiske” diskussioner om ret og uret, sandt og falsk. Vær konkret og objektiv.
• Vær opmærksom på, at de har en hård indre kritiker, som allerede har slået dem rigeligt oven i hoved. De hader at begå fejl, især hvis de ikke selv opdager dem
• De kan have en tilbøjelighed til at forsvare sig, særligt, hvis dine egne standarder ikke er i orden
• Hold tonen formel og hold dig til sagen

TYPE 2: DET KÆRLIGE MENNESKE

2ere er imødekommende og venlige mennesker, der med stort engagement forsøger at hjælpe, hvor de kan. De er som regel flittige og kan godt lide at opmuntre andre. 2ere er serviceorienteret og påtager sig gerne opgaver, uden at blive spurgt, når de ser et behov. De er udadvendte og gode til at vise omsorg for deres kollegaer. De har en særlig evne for at se, hvad andre har brug for og kan se potentialet i andre. De er limen i en afdeling og har stort fokus på relationer og god stemning i afdelingen.

De er gode til at støtte både deres leder og kollegaer og stiller gerne frivilligt op når der skal ydes en ekstra indsats. Det er vigtigt for 2erne at få ros og anerkendelse ofte, men i små afmålte portioner.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 2ERE
Vis ægte interesse for dem og skab gerne en mere uformel kontakt. Det er vigtigt for dem at mærke mennesket bag rollen. Undgå at tale hårdt til dem, da de nemt kan opfatte det som hårdt og konfliktende.

Er du leder for en 2er er det vigtigt at være opmærksom på, at det kan være svært for dem at sige nej. Støt dem gerne i at sige fra, ved at spørge dem, hvad de ellers har af opgaver og om de har tiden til at løse ekstra opgaver. Det er også vigtigt løbende at anerkende dem for deres indsats, særligt de opgaver, de løser uden nogen har bedt dem om det.

GIV 2EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Vær sikker på, at der er etableret fortrolighed og en uformel stemning
• Vær specifik, når du anerkender 2erens indsats og hav fokus på dem, som menneske
• Vær opmærksom på, at feedback er tæt forbundet med 2ernes frygt for ikke at være vellidt
• Vær opmærksom på, at feedback kan tages personligt, da 2ere ofte er mere menneskeorienterede end opgaveorienterede

TYPE 3: DET EFFEKTIVE MENNESKE

3ere er målrettede og ambitiøse mennesker, der med stor energi og høj produktivitet, konstant har målet for øje. De er ansvarlige og velorganiserede, og forfølger de fastsatte mål.

De kan godt lide når tingene rykker fremad, og at der er et højt tempo. De er selvmotiverende og er ikke i tvivl om, at de kan, hvad de vil. De tager gerne ansvar og vil gerne vurderes på egen indsats, så de hele tiden kan følge med i, hvor de står. Deres identitet hænger ofte sammen med deres præstationer på jobbet – ”Jeg er, hvad jeg gør”.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 3ERE
3eren vil rigtig gerne arbejde sammen med andre som også er ambitiøse og målorienterede. De bliver dog hurtigt rastløse, hvis du ikke kan følge med og de bryder sig ikke om ineffektivitet eller at tingene bliver trukket i langdrag. De er åbne for feedback, hvis det kan brugs til at blive bedre og mere effektiv.

Er du leder for en 3er er det vigtigt at skabe mulighed for udvikling og en oplevelse, at man kan ”stige i graderne”. De kan have en tilbøjelighed til at arbejde alt for meget, så støt dem i at uddelegere og prioritere arbejdsopgaver. Mind dem om at sætte farten ned, holde fri og restituere.

GIV 3EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Forklar, på hvilken måde din feedback kan hjælpe 3eren til at nå sine mål og blive mere effektiv
• Husk, at de identificerer sig med deres arbejdsopgaver, og at de kan opleve kritik af deres resultater, som kritik af dem som person
• Vær objektiv og fremtidsorienteret
• Vær opmærksom på, at feedback kan være tæt forbundet med deres frygt for fiasko

TYPE 4: DET UNIKKE MENNESKE

4ere er kreative mennesker, der gerne vil fordybe sig i sine arbejdsopgaver. De har ofte stor æstetisk sans og vil gerne have, at tingene har et personligt udtryk og særpræg. De kan godt lide at finde ind til “hjertet” i en sag. De kræver substans, indhold og meningsfuldhed. De følger deres egne interesser og visioner, og i den kreative proces kan de tit skabe noget helt unikt.

4’ere træffer ofte beslutninger med følelserne. De kan have et svingende humør, særligt hvis de ikke føler sig respekteret og set. De er gode til at gøre opmærksom på deres ønsker og behov, som de gerne vil have tilfredsstillet. De er ofte meget charmerende og insisterende, når de vil have noget. De ønsker at blive opfattet som noget særligt og er sensitive overfor andres følelser og stemninger. De leder efter det unikke og det der er ægte.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 4ERE
Giv 4ere rigeligt med komplimenter, det betyder meget for deres selvværd. Værdsæt dem for deres særlige evne til at tilføre særpræg til opgaverne. Vær støttende og vis rummelighed for deres svingende følelser. De ønsker ikke, at du skal løse deres problemer – blot lytte til dem. Det er vigtigt for dem at føle sig forstået og hørt, så spørg endelig ind til, hvad de mener med det de siger, for at sikre forståelse. Hvis de trækker sig, så invitér dem ind i fællesskabet.

GIV 4EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Lyt mere, end du taler, og vis opmærksomhed
• Anerkend og respekter dem for netop det, de er
• Vær opmærksom på, at kritik af deres arbejdsopgaver er lig med kritik af deres person, og at de ofte sår tvivl om feedbacken
• Vær klar over, at de giver nogen eller noget andet skylden og kan blive forurettet og fornærmet

TYPE 5: DET KLOGE MENNESKE

5ere er mennesker, der ikke altid er lige synlig, da de bruger mere tid på at tænke end på at være “på banen”. De er ofte venlige mennesker, der sætter pris på gensidig respekt. Andre kan opfatte dem som indadvendte. De bryder sig ikke om at tale om deres privatliv og har et stort behov for at holde privatliv og arbejdsliv adskilt. Dette kan medvirke til, at nogen opfatter dem som arrogante eller sære.

De er stærkt intellektuelle og analyserende mennesker, der ser objektivt på tingene og først giver deres mening til kende når alt er nøje gennemtænkt. De kræver god forberedelsestid og har det bedst, når et møde har en dagsorden eller plan. De indeholder stor viden og opfattes af andre, som en slags “videncentral”. Til gengæld er det sjældent, at deres sensitive væsen og følelser kommer åbent til udtryk og slet ikke på en arbejdsplads.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 5ERE
Lad 5erene føles sig velkommen, men vær ikke for intens i din kontakt, før du er blevet inviteret ind. Hvis du oplever, at de trækker sig, så giv dem plads og forsøg igen senere – det bliver kun værre hvis du forsøger at presse dem. Vær opmærksom på, at der for dem er stor forskel på krav og anmodninger – krav får dem til at trække sig. De bryder sig ikke om følelsesmæssige udbrud, så hold dem for dig selv. Ros og anerkendelse bryder de sig ikke så meget om, da de bedst selv ved hvad der er godt og dårligt. Hvis du ønsker at anerkende dem alligevel skal det altid være på deres kompetence.

GIV 5EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Vær klar over, at de tænker meget over feedbacken, længere end du regner med
• Vær specifik, konkret og logisk og gør forventningerne klare
• Anvend en specifik kontekst til at konkretisere eller eksemplificere
• Vær klar over, at de (kun) respekterer din feedback, hvis der er faglig ligeværdighed

TYPE 6: DET LOYALE MENNESKE

6ere er meget loyale mennesker som ønsker at være en teamplayer. Det er vigtigt for dem at høre alles synspunkter og tage dem i betragtning når de skal træffe beslutninger for at sikre de har helheden med. De kan være skeptiske og vender og drejer tingene for at sikre sig, at der ikke er nogen skjult dagsorden eller noget perspektiv, som er overset. 6ere kan bekymrer sig en del og kan opleve stor tvivl når de skal træffe en vigtig beslutning. De er gode problemløsere, og deres kritiske spørgsmål kan være kærkomment input, der giver nyt lys på en sag eller påpeger ting, som andre ikke har overvejet. Deres naturlige skepsis kan gøre optimisme kan opfattes som naivt og umodent.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 6ERE

Værdsæt 6erens særlige evne til at identificere problemer og mangler. Fortæl dem, hvis du oplever, at de ”ser syner” på en konstruktiv og respektfuld måde. Vær opmærksom på når du kommer med meget sort/hvide udmeldinger at tilføje ord som ”måske” i din kommunikation med 6ere. Hvis de udtrykker skepsis over for dig, så er det ofte en tillidserklæring, fordi de interesserer sig for dig. 

Er du leder for en 6er er det vigtigt du møder deres tvivl med forståelse og tilbyder realistiske alternativer. Hold dig til sagen og bland ikke dine følelser ind i diskussionen. Vær opmærksom på at det har behov for at belyse flere perspektiver. Så modarbejder de dig, er det højst sandsynligt fordi du har været for ensidet i din kommunikation.

GIV 6EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Nævn din positive hensigt med din feedback og at du vil dem det godt
• Vær klar over, at de kan skifte standpunkt flere gange under vejs – også efter samtalen
• Vær opmærksom på, at de ønsker faste rammer og retningslinjer
• Vær opmærksom på deres skepsis over for en eventuel skjult dagsorden

TYPE 7: DET GLADE MENNESKE

7ere er optimistiske mennesker og engagerede mennesker, der altid kan se det positive i en sag. Med stor entusiasme og impulsivitet spænder de over mange opgaver og de kan lide at have mange bolde i luften. De er hurtige beslutningstagere, og er ikke bange for at ændre den, hvis den var forkert. Det er vigtigt for dem, at der er plads til sjov og humor, det hele behøver ikke være så stift og seriøst! De virker ofte inspirerende på deres omgivelser, og deres smittende optimisme er med til at “løfte” humøret hos de fleste. De kan dog også virke overfladiske og flyvske, og kan være svære at fastholde længere tid af gangen, særligt hvis de keder sig.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 7ERE
Vis 7erne kammeratskab og opmærksomhed. Giv dem frihed, spændende samtaler og massere af let stemning og grin. Værdsæt deres idérigdom og evne til at se det positive i en situation. Hvis du deler dine problemer med dem, må du være forberedt på, at de vil komme med løsningsforslag eller vil forsøge at se situationen i et mere positivt lys. Fortæl dem, hvis du synes de er for hurtige eller overfladiske og støt dem i at sætte farten ned og holde sig til deres forpligtelser. Fortæl dem, hvad dine ønsker og behov er, og hvor vigtige de er for dig.

Er du leder for en 7er har de brug for stor grad af frihed og spillerum til at udføre deres opgaver. De arbejder bedst, hvis de kan få lov at tænke kreativt og bruge deres iderigdom aktivt. De demotiveres af for mange stive regler og værdsætter fællesskab, frihed og fleksibilitet. De fortrækker en uformel ledelsesform og ønsker ligeværd og en let stemning.

GIV 7EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Hold en høj puls og undgå at fremtræde dvælende, langsom, tvivlende eller tungsindig
• Præsenter flere valgmuligheder på problemet og involvér 7eren i løsningen
• Tal for dig selv og undgå at påtvinge 7eren dine egne holdninger
• Undgå at opstille regler og retningslinier

TYPE 8: DET STÆRKE MENNESKE

8ere tager hurtigt styringen, hvis ikke der er andre, som gør. De er mennesker, der gerne går forrest og som gerne kæmper andres sag, hvis nogen bliver uretfærdigt behandlet. De kan ligefrem mærke, at de “vokser”, hvis nogen yder modstand i en diskussion, og de er altid klar på en frisk diskussion. De påtager sig ofte et stort ansvar og arbejder med en enorm energi – også rent fysisk. De kan fylde meget og har en stærk udstråling, som man ikke kan undgå at lægge mærke til. Deres direkte facon kan på nogen virke skræmmende, men de mener det som regel godt og har et kæmpe hjerte for dem, de ser som ”deres”.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 8ERE
Stå fast på dine synspunkter, vær oprigtig og giv udtryk for din egen sandhed – det vil give respekt og øge din troværdighed. Støt 8erne når de vover at vise deres mere blide side. Mind dem om, at det kan være en fordel at lave spillereglerne sammen med andre. Spørg til hensigten når de bryder egne og andres regler. Selvom de ofte taler direkte, grænsende til vredt, behøver du ikke automatisk tro, at de angriber dig eller er sure på dig. Det er bare deres facon og de oplever det ikke selv som vrede.

Er du leder for en 8er er det vigtigt at vide, de sætter selvbestemmelse og indflydelse meget højt. De arbejder bedst alene, med mulighed for sparring med andre. De trives bedst med en overordnet ramme, hvor de selv har kontrollen over deres arbejdsområde. De motiveres af handling og har ikke tålmodighed til at stå i stampe for længe af gangen. De tager ansvar, også selv om det ikke altid er deres.

GIV 8EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE:
• Forklar situationen overordnet, så de hurtigt får et overblik over, hvad du vil
• Undgå for mange detaljer og kom hurtigt til sagen. Vær kortfattet, direkte og tydelig
• Lad dem kommentere dine udmeldinger
• Vær opmærksom på, at deres reaktion muligvis ikke er proportional med deres intention

TYPE 9: DET FREDELIGE MENNESKE

9ere er stabile og pålidelige mennesker, der ofte udstråler en ro, der smitter positivt af på deres omgivelser. De trives i et fredsommelig og afslappet miljø. De er omgængelige mennesker, der enten forholder sig stille og passivt til diskussioner eller sørger for at alle parter falder til ro og bliver enige. Det er vigtigt for dem, at teamet fungerer, og de hidser sig sjældent op. De vil typisk være mæglende på  møder med uenighed og vil hellere selv gå på kompromis end at skabe dårlig stemning. De kan have tilbøjelighed til at tilsidesætte sig selv og hjælper andre frem for selv at være i fokus.

INSPIRATION TIL DIG, DER ARBEJDER SAMMEN MED 9ERE 
9ere vil gå langt for at undgå konflikt, spørg derfor til deres mening, for de har én, og giv dem så tid til at finde svaret. Lyt til dem, også selvom det kan tage længere tid end du synes det bør. Husk på, at de godt kan lide diskussioner i et behageligt toneleje, det er konfrontationer de ikke bryder sig om, konstruktiv meningsudveksling deltager de gerne i. 

Er du leder for en 9er, så anerkend deres særlige evne for at skabe ro og balance og hjælp dem til at være handlekraftige, tage initiativ og at prioritere. De trives ofte bedst med velkendte opgaver og rutiner. De kan være sande arbejdsheste, når de er i vante og trygge omgivelser med velkendte opgaver.

GIV 9EREN FEEDBACK PÅ DENNE MÅDE
• Forklar situationen overordnet – og husk at holde fast i den røde tråd
• Vær nærværende og sikker på, at du har etableret fortrolighed
• Vær opmærksom på, at de har en holdning, selv om de måske ikke udtrykker den
• Lad være med at afkræve et svar, de skal have tid til at tænke sig om, så giv dem mulighed for at vende retur

  Tilmeld nyhedsbrev!
Tilmeld nyhedsbrev

Få inspiration og gratis tips om NLP, Enneagrammet og Kropssporg

* Dine oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt
×