De tre instinkter på arbejdspladsen

Hvis du ikke allerede kender til de tre instinkter, kan du læse overordnet om dem her.

Helt generaliseret kan man sige, at formålet med de tre instinkter er at sikre artens overlevelse og reproduktion. Derfor har de en meget kraftig og ofte ubevidst effekt på os, også på vores arbejdsplads, da vores overlevelse hænger tæt sammen med dem.

Selvopholdelsesinstinktet
Skal sikre vores fysiske overlevelse, gennem sikring af kroppens komfort og sikkerhed.

Det sociale instinkt
Skal sikre vores overlevelse, gennem stærke relationer, samarbejde med og forbindelse til, andre mennesker.

Det seksuelle instinkt
Skal sikre vores overlevelse, gennem at være attraktiv, risikovillig og udforskende.

De tre instinkter

De områder, der er listet herunder er inspireret af Russ Hudsons seneste opdagelser. Jeg har dog vinklet instinkterne i forhold til, hvordan de er i spil på arbejdspladsen, med de erfaringer jeg har gjort mig, gennem mine mange år som HR konsulent og underviser. Vær opmærksom på at en arbejdsplads ikke behøver at have fokus på ALT under et instinkt, for at det er det dominerende.

Selvopholdelsesinstinktet

Selvopholdelsesinstinktet skal sikre vores fysiske overlevelse, det vil sige sørge for at skaffe mad, tilstrækkelig fysisk aktivitet, sikkerhed og bekvemmelighed.

Arbejdspladser, der er gode til at have fokus på dette instinkt, har blandt andet fokus på nedenstående:

Egenomsorg og kropslig vedligeholdelse

 •  Frokostordning med fokus på sund og varieret mad
 • Adgang til Fitnesscenter på arbejdspladsen, eller rabat på fitness-abonnement
 • Hæve/sænkeborde og andre redskaber til en sund arbejdsstilling
 • Sundhedsforsikring
 • Hvilerum, massagestole, massageordning
 • Mulighed for pauser og naturlige afbræk i løbet af arbejdsdagen

Praktik og ressourcer

 • Ordentlig løn og pension
 • Indflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver og hverdag
 • Faste pauser og respekt for at energien kan svinge i løbet af dagen
 • Mulighed for at arbejde koncentreret og uforstyrret
 • Sidemandsoplæring, uddannelse og kurser i virksomhedens værktøjer og gode og organiserede intro forløb

Omgivelser og arbejdsmiljø

 • Fokus på struktur og organisering
 • Brandøvelser, ordentlig forsikring af medarbejdere
 • Behageligt og hyggeligt møblement
 • Rengøring og vedligeholdelse af omgivelserne
 • Placeringen af virksomheden, som gør det let for de fleste at komme til og fra arbejde

Seksuelt instinkt

Det seksuelle instinkt handler om at sætte aftryk i verden. Det er skabelsesenergien og en kreativ energi, som ønsker at udforske og udvikle nye veje. Instinktet sørger for, at vi trækkes ud af det vante, hvor vi tør udfordre gamle vaner og metoder og tiltrækkes af det nye. Det er et instinkt, der kan være præget af højt drive og ofte med et element af konkurrence. 

Arbejdspladser, der er gode til at have fokus på dette instinkt, har blandt andet fokus på nedenstående:

Tiltrækning

 • Er opmærksom på at være en attraktiv virksomhed, som kan tiltrække de rigtige medarbejdere
 • Følger tiltrækning og er ikke bange for at gå efter det de ønsker
 • Fokus på virksomhedens image og hvordan I tager jer ud i markedet
 • At vælge og fravælge
 • Interne konkurrencer og bonusser

Udforskning

 • Fokus på en udfordrende og spændende hverdag
 • Organisationen er præget af risikovillighed
 • Skubber medarbejdere ud af komfort i perioder, for at sikre udvikling
 • Trives med udfordringer og nye arbejdsmetoder
 • Meget målorienteret og går målrettet efter de mål, der er sat

Sammensmeltning

 • Fokus og involvering
 • Plads til at gå i flow med opgaver og processer
 • Perioder med travlhed, hvor alle går all in og lægger en masse energi i arbejdet
 • Drevet af passion og forventer det samme af medarbejderne
 • Plads til både koncentration og til at lade sig distrahere af det, der er vigtigt

Socialt instinkt

Organisationer med et højt fokus på det sociale instinkt er opmærksomme på at involvere medarbejderne, at sørge for en stærk følelse af fællesskab og gøre noget meningsfuldt for og sammen med andre.  Der er fokus på  god kommunikation og interaktion mellem mennesker. Der er en naturlig nysgerrighed for andre – hvem de er, og hvad de foretager sig. Det sociale instinkt handler også om et stærkt samarbejde og om at kunne ofre sig for ”the greater good” ud fra tanken; ”hvis jeg ofrer lidt af mig selv og mine egne behov, vil gruppen fungere bedre”.

Arbejdspladser, der er gode til at have fokus på dette instinkt, har blandt andet fokus på nedenstående:

Aflæsning og fortolkning

 • Gode til at læse hinanden og afkode situationer
 • Fælles opmærksomhed på teammedlemmers trivsel
 • Empati og omsorg er en naturlig del af arbejdslivet
 • Tilpasningsevne blandt medarbejderene er meget værdsat, man er der hvor gruppen har behov

At knytte bånd

 • Fokus på at skabe og varige gunstige relationer på tværs af organisationen
 • Opmærksomhed på god kommunikation (både verbal og nonverbal)
 • Plads til leg, sjov og humor
 • Naturlig gensidighed – vi hjælper hinanden

Socialt engagement

 • Involverer sig (og ved hvornår man skal lade andre komme til)
 • Engagere hinanden og deres omverden
 • Fokus på hvordan alle kan bidrage og deltage i fælles aktiviteter og projekter
 • Systemisk opmærksomhed
 • Fokus på at skabe et stærkt tilhørsforhold til både organisation og kollegaer

Arbejdet med instinkterne
Måden jeg arbejder med instinkterne på tager udgangspunkt i at undersøge, hvordan instinkterne virker i jer individuelt, i jeres team og i organisationen. Instinkterne er en meget konkret måde at arbejde med de udfordringer, der kan være i et team og i en organisation, samt belyse de forskelle, vi som mennesker rummer.

Du behøver ikke, kende din Enneagramtype for at arbejde med instinkterne.

Kontakt mig for at høre, hvordan I kan arbejde med instinkterne i din organisation.

  Tilmeld nyhedsbrev!
Tilmeld nyhedsbrev

Få inspiration og gratis tips om NLP, Enneagrammet og Kropssporg

* Dine oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt
×