Gode råd til brug af Enneagrammet på arbejdspladsen

Gode råd til brug af Enneagrammet på arbejdspladser

Enneagrammet er både et stærkt og effektfuldt redskab – men det kræver tid og tålmodighed at forstå det i dybden.

Investerer man som virksomhed den tid og energi det kræver, er det min erfaring, at man får det mange gange igen! Både i form af bedre arbejdsmiljø, klarere kommunikation, bedre forventningsafstemning og et stærkt og frugtbart samarbejde. I vil opleve færre misforståelser, større rummelighed, bedre plads til og brug af forskellighed, bedre ledelse og større trivsel.

Som alle andre teoretiske modeller, kan Enneagrammet også bruges uhensigtsmæssigt. Det sker oftest, når man kun har fået en kort og overfladisk introduktion til de 9 typer og derfor fejlagtigt tror, at det bare er en typologi, der sætter mennesker i kasser. Jeg har derfor udarbejdet en række råd til, hvordan man kan arbejde konstruktivt med Enneagrammet på arbejdspladsen og være bevidst om faldgruberne.

  1. Enneagrammet er neutralt. Ingen typer eller kvaliteter er bedre eller dårligere end andre, det handler udelukkende om hvordan og hvornår vi sætter det i spil. Der kan dog være præferencer i en kultur, men det er hverken godt eller sundt for en virksomhed at udelade kvaliteter eller sider af bestemte typer mennesker. Diversitet og forskellighed er en langt større styrke end ensartethed, hvis vi formår at sætte det i spil på en konstruktiv og respektfuld måde.
  2. Enneagrammet er en generaliseret beskrivelse af 9 arketyper. Det fortæller ikke den fulde sandhed om et menneske og du kender derfor ikke hele mennesket, bare fordi du kender deres type. Vær nysgerrig og spørg ind. Vær også opmærksom på, at bare fordi du har gjort dig en dårlig erfaring med én type, kan du ikke generalisere, at alle mennesker med den type er besværlige at arbejde sammen med.
  3. Enneagrammets formål er ikke at sætte hinanden i kasser. Formået er at blive fri af dem, gennem bevidsthed om egne og andres mønstre. Det giver valgfrihed til at gøre noget andet, i stedet for bare at reagere på autopilot. Vi kan derfor ikke bruge typen som en “undskyldning” og vi kan heller ikke bruge det til at fastholde andre i vores eget fastlåste billede af, hvem de er. Formålet er dybere forståelse, at støtte hinanden, når vi spotter stress og faresignaler og tage ansvar for vores egne mønstre på en konstruktiv måde.
  4. Den eneste, der kender din type er dig! Det er ikke andres opgave at fortælle, hvilken type du er, det er kun dig der ved det. Støt gerne hinanden ved at spørge ind og brug hinanden, men hav respekt for, at det altid er en selv, der ved det bedst.
  5. Enneagramtest uden tilbagemelding er i bedste fald ubrugelig. Mange havner i en ”forkert” type, fordi de tyr til gratis online test fremfor at undersøge det indefra. Formålet med Enneagrammet er at blive bevidst indefra, og ikke bare at få sat et nummer på din identitet. Vi udvikler os ikke ved at vide, hvilken type vi er, vi udvikler os ved at blive bevidst om, hvordan typen virker i os selv (og andre). Det kan du ikke teste dig til.
  6. Din primære Enneagram type, er den type der giver dig problemer. Kender du ikke typens problemer, har du ikke fundet den rigtige type. Vi kan meget ofte genkende noget fra flere af typerne – det er helt normalt. Den type der er din primære, er den type du tyr til som coping-strategi. Det er den type, du har fået mest feedback på – både positiv og negativ. Det er den type, der igen og igen skaber problemer i dit liv og din måde at håndtere det på.
  7. Andre er ikke nødvendigvis på lavt niveau, når de ikke har arbejdet med sig selv. Når du bliver provokeret af andres adfærd og synes de burde udvikle sig, så start med at se på dig selv og dit eget mønster. Hvordan er dit eget mønster i spil? Hvordan kan du møde det menneske, du aktiveres af på en mere konstruktiv måde? Hvordan kan du bidrage til en mere positiv relation? Jo flere mennesker der er omkring dig, som du provokeres eller aktiveres af, jo flere du oplever har lav selvindsigt, jo oftere er det feedback til dig selv og din egen udvikling. Enneagrammet træner din evne til at møde forskellighed med empati og forståelse. Det betyder ikke at miste sine grænser eller ikke at kunne sige fra, men det giver en dybere forståelse for forskellighed og menneskelig adfærd.
  8. Enneagrammet skal ikke bruges til at fikse eller ændre andre. Det skal bruges til at udvikle nærvær, medfølelse, forståelse og bevidsthed om dig selv og andre. Der er rigeligt i et helt liv til vores egen udvikling, så bliv der, med mindre du bliver spurgt eller inviteret ind i andres udviklingsproces.
  9. Enneagrammet er en proces og ikke et endemål – det kræver tid og tålmodighed at arbejde med Enneagrammet. Vil du have et kvikfix og hurtig motivation, er det ikke Enneagrammet du skal vælge. Vil du derimod have varig og dybdegående udvikling, er Enneagrammet det helt rigtige valg, men det kræver at man har lyst, for det går dybt og det går tæt på. Derfor anbefaler jeg også altid, at alle der deltager i et Enneagram forløb skal deltage fordi de har lyst. Vi kan ikke tvinge andre til udvikling og selvindsigt, det er et bevidst valg du selv skal træffe.

Mange af ovenstående råd tager afsæt i IEA Globals etiske retningslinjer.

Vil du lære mere om, hvordan Enneagrammet kan bruges i din hverdag og i dit arbejdsliv? Så kan du se, hvornår næste Enneagram Practitioner starter op her.

Vil I lære mere om Enneagrammet på jeres arbejdsplads gennem et skræddersyet forløb? Så læs mere her.

 

 

  Tilmeld nyhedsbrev!
Tilmeld nyhedsbrev

Få inspiration og gratis tips om NLP, Enneagrammet og Kropssporg

* Dine oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt
×